Xin Đừng Đợi Nữa!

Xin Đừng Đợi Nữa!

Đè nén hờn căm mãi được sao?

Ngày đêm vang vọng tiếng dân gào.

Từ khi áp đặt nền chuyên chính,

Khắp cả non sông tắm máu đào!

Hơn cả ngày xưa ách thực dân,

Còng tay, bịt miệng, ác trăm lần,

Dân đen, thuế nặng oằn lưng gánh.

Cán bộ quyền cao, chặc túi tham.

Bản Giốc, Hoàng Sa đất của ta.

Tổ tiên để lại, dãy sơn hà.

Chỉ vì quyền lợi riêng cho đảng,

Dâng hết cho Tầu chẳng xót xa.

Không thể ngồi yên đợi nữa rồi!

Triệu người như một đứng lên thôi.

Đập tan bè lũ quân tham bạo.

Cứu lấy quê hương, giữ giống nòi.

viethai sfsu

http://www.hon-viet.co.uk/VietHai_XinDungDoiNua.htm

Advertisements

One thought on “Xin Đừng Đợi Nữa!

  1. Pingback: Mục Lục « Danchutudo’s Weblog

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s