Anh Hùng Khuyết Danh – Tập Thơ Vô Đề

Anh Hùng Khuyết Danh – Tập Thơ Vô Đề

Ông Chí Thiện thực không thiện chí!
Ông trả lời “huề vốn” một khi

Nơi đây xứ Mỹ, nghĩ gì

Thì phăng ra hết, tốn chi mà ngừa?

Chúng tôi cần biết ông có phải

Chính là người viết cuốn Vô Đề

Vào tòa đại sứ Ăng-lê

Hà Nội, năm đó để mà gửi trao?

Cuốn Vô Đề, cuốn Thơ tuyệt tác

Chống Cộng hay, khẳng khái kiên cường

Nó cần phải được xiển dương

Chuyển lưu đi khắp các nơi, toàn cầu!

Để thế giới không còn mờ mịt

Về Cộng Việt bán nước, buôn dân

Về chủ trương hóa ngu đần

Độc tài toàn trị, phản dân, hại nòi!

Để những ai hãy còn nhẹ dạ

Biết âm mưu đen tối Việt gian

Biết mà ngừa kẻ dã man

Biết mà tố cáo chúng tham chúng tàn!

Chúng tôi cần làm cho ra lẽ

Kẻ đạo Thơ không lẽ nghênh ngang?

Của ai trả nấy đàng hoàng

Công bằng là trọng, gian tham là tồi!

Bao lý chứng đã nêu quá đủ

Kết luận rằng tác giả Vô Đề

E rằng Cộng giết thảm thê

Lẽ nào chúng thả hổ về rừng thiêng?

Người anh hùng Khuyết Danh, Thi Sĩ

Là tấm gương hiếm quý muôn đời

Hoan hô Người đến muôn đời

Công việc dang dở, chúng tôi hoàn thành!!

1-11-08

Thay mặt các thân hữu toàn cầu

Xuân Vũ TRẦN ĐÌNH NGỌC

*Chúng ta kết thúc cuộc tìm tòi sự thực này bằng cách giữ nguyên tên “Người Anh Hùng Thi Sĩ Khuyết Danh, tác giả tập thơ “Vô Đề” khác với ông Nguyễn chí Thiện, tác giả “Hạt Máu Thơ”.

Hoa Địa Ngục (tức tập Thơ Vô Đề) không dính líu gì tới Nguyễn chí Thiện nữa.

http://www.hon-viet.co.uk/VHNT_XVTranDinhNgoc_AnhHungKhuyentDanhTapThoVoDe.htm

Advertisements

One thought on “Anh Hùng Khuyết Danh – Tập Thơ Vô Đề

  1. Pingback: Mục Lục « Danchutudo’s Weblog

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s