tay sai suc vat ho chi minh đưa hình súc vật hồ chí minh và quân đội việt gian ra hải ngoại

NB Việt Thường: VGCS Đưa Hình HCM và Quân Đội Ngụy Ra Hải Ngoại – ngày 04-01-09

http://dadaocongsan.blogspot.com/2009/01/nb-vit-thng-vgcs-hnh-hcm-v-qun-i-ngy-ra.html

One thought on “tay sai suc vat ho chi minh đưa hình súc vật hồ chí minh và quân đội việt gian ra hải ngoại

  1. Pingback: Mục Lục Dân Chủ Tự Do Weblog « Danchutudo’s Weblog

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s